Đặc điểm của vận tải đường sắt

Trong nền kinh tế quốc dân, ngành vận tải đường sắt được xem là một phương tiện chủ yếu và là trụ cột của ngành giao thông vận tải. Sản phẩm của vận tải đường sắt là chuyên chở hành khách và các loại hàng hóa, được tính bằng Hkm hoặc Tkm.

Đặc điểm của vận tải đường sắt

Những sản phẩm trong quá trình vận tải đường sắt không thể tích lũy được, do vậy yêu cầu đặt ra là dự trữ về phương tiện vận tải để đáp ứng tối đa những yêu cầu vận tải đột xuất.
Điều kiện sản xuất và quá trình sản xuất của ngành vận tải đường sắt bên cạnh những đặc điểm chung như những loại hình vận tải khác còn có các đặc điểm riêng biệt sau đây.
– Tính liên hoàn, liên tục, thường xuyên trong hoạt động sản xuất của ngành van tai duong sat.
– Đây là ngành có tính phân tán rộng, hoạt động sản xuất của ngành trải rộng trên nhiều vùng địa lý, rải khắp các địa bàn trên toàn vùng lãnh thổ.
– Gồm nhiều bộ phận có kết cấu hoạt động khớp với nhau, tương tự như một dây chuyền sản xuất liên thông có quy mô tương đối lớn.
– Tính chuyên dùng của phương tiện vận tải và hạ tầng cơ sở, trên đường sắt không có bất kỳ một phương tiện vận tải nào khác hoạt động trên đó, đường sắt là đường độc tôn. – Cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật phục vụ cho vận tải đường sắt là hoàn toàn riêng biệt. Hệ thống thông tin tín hiệu và cầu đường hầm là chuyên dùng cho ngành đường sắt.

 

Ưu điểm, nhược điểm của vận tải đường sắt

Ưu điểm:

– Nhịp độ và tốc độ van tai duong sat khá nhanh chóng.
– Chuyên chở được số lượng lớn hành khách và khối lượng lớn hàng hóa.
– Tổ chức vận chuyển hành khách, đặc biệt là khách du lịch với yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng cao.
– Đảm bảo chuyên chở quanh năm, không phân biệt ngày đêm, không phụ thuộc vào thời tiết khí hậu.
– Giá thành vận chuyển thấp, mức độ an toàn cao, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyên chở hàng hóa siêu trường siêu trọng.
– Ít tác động đến môi trường sống của con người và sinh vật.

Hạn chế:

– Thời gian thu hồi vốn của ngành vận tải đường sắt khá chậm.
– Vốn đầu tư ban đầu tương đối lớn.
– Sự linh hoạt không cao, tỷ suất lợi nhuận thấp.

Trên đây là một số đặc điểm của ngành vận tải đường sắt do Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Đường sắt Thống Nhất tổng hợp. 

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ  

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Đường Sắt Bắc Nam

Tel: 0904832788 – 0988977890
 
Email:  duongsatthongnhat.com@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/duongsatbacnam.vn